TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA DOANH NGHIỆP – DANH MỤC CÁC TỘI DANH

Theo quy định của BLHS 2015, chỉ có các pháp nhân thương mại phạm phải các tội danh được liệt kê tại Điều 76 của Bộ Luật mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Bảng dưới đây liệt kê các tội phạm và hình phạt chính có thể áp dụng đối với các pháp nhân này. Đáng chú ý, danh sách này lại không bao gồm tội danh hối lộ và gian lận kế toán, những hành vi thường diễn ra với các công ty tại Việt Nam. Danh sách được tập hợp bởi Hà Kiều Anh và Hà Thanh Phúc, các luật sư tập sự tại Venture North Law.

Hành vi phạm tội

Mức phạt tiền tối đa

(tỷ đồng)

Đình chỉ hoạt động tạm thời (tháng)

Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

Điều 188 – Buôn lậu

15

6 – 36

(c)

Điều 189 – Vận chuyển trái phép hàng hóa hoặc tiền tệ qua biên giới

5

6 – 36

C

Điều 190 – Sản xuất, buôn bán hàng cấm

9

6 – 36

C

Điều 191 – Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

5

6 – 36

C

Điều 192 – Sản xuất, buôn bán hàng giả

9

6 – 36

C

Điều 193 – Sản xuất hoặc buôn bán hàng giả lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm

18

6 – 36

C

Điều 194 – Sản xuất hoặc buôn bán hàng giả thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

20

12 – 36

C

Điều 195 – Sản xuất hoặc buôn bán hàng giả thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi

15

6 – 36

C

Điều 196 – Đầu

9

Không (K)

K

Điều 200 – Trốn thuế

10

6 – 36

C

Điều 203 – In ấn, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

1

K

C

Điều 209 - Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán

5

K

K

Điều 210 - Sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán

10

K

K

Điều 211 – Thao túng thị trường chứng khoán

10

K

C

Điều 213 – Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

7

K

K

Điều 216 - Trốn đóng bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

3

K

K

Điều 217 – Vi phạm quy định về cạnh tranh

5

6 – 24

K

Điều 225 – Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

3

6 – 24

K

Điều 226 – Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

5

6 – 24

K

Điều 227 - Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm , khai thác tài nguyên

7

6 – 36

K

Điều 232 - Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng quản lâm sản

6

12 – 36

K

Điều 234 - Vi phạm quy định về quản , bảo vệ động vật hoang

6

6 – 36

C

Điều 235 – Hủy hoại môi trường

20

12 – 36

C

Điều 237 - Vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường

10

12 – 36

C

Điều 238 - Vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông

5

K

C

Điều 239 - Đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam

7

12 – 36

C

Điều 242 - Hủy hoại nguồn lợi thủy sản

5

6 – 36

K

Điều 243 – Phá rừng

7

6 – 36

C

Điều 244 - Vi phạm quy định về quản , bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

15

6 – 36

C

Điều 245 - Vi phạm các quy định về quản khu bảo tồn thiên nhiên

3

6 – 36

C

Điều 246 - Nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại

5

6 – 36

K

Điều 300 – Tài trợ khủng bố

15

6 – 36

C

Điều 324 – Rửa tiền

20

12 - 36

C