THUÊ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRẢ TIỀN THUÊ ĐẤT HÀNG NĂM TẠI VIỆT NAM (BẢN CẬP NHẬT)

Trước đây, người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm không được phép cho thuê nhà và công trình xây dựng gắn liền với đất trừ khi người sử dụng đất đó đăng ký kinh doanh bất động sản theo Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2014.  Điểm hạn chế này đã được loại bỏ bởi Nghị định 01/2017. Nghị định 01/2017 đã làm rõ vấn đề về quyền thuê công trình xây dựng gắn liền với đất trả tiền thuê đất hàng năm trong các văn bản pháp lý khác. Cụ thể, Nghị định 01/2017 quy định rằng người sử dụng đất thuê đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm có thể cho thuê tài sản của họ gắn liền với mảnh đất nếu:

1)         người sử dụng đất đã được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất đối với mảnh đất;

2)         người sử dụng đất đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; và

3)         người thuê phải sử dụng tài sản gắn liền với đất đúng với mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê đất được ký giữa người sử dụng đất (chủ nhà đất hoặc bên cho thuê) với hoặc quyết định cho thuê đất được ban hành bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Với yêu cầu thứ ba, kể cả nếu bên cho thuê được miễn trừ các điều kiện kinh doanh bất động sản, bên cho thuê đó có thể vẫn phải nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng công trình xây dựng hiện hữu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đất đai trước khi ký hợp đồng thuê với bên thuê trong trường hợp bên thuê muốn sử dụng tòa nhà cho các mục đích khác. Tuy nhiên, luật vẫn chưa quy định rõ ràng thủ tục này sẽ được áp dụng như thế nào trên thực tế.

Bài viết được đóng góp bởi Nguyễn Bích Ngọc – Luật sư cộng sự tại Venture North Law.