MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MỚI CHO CÁC DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ TẠI VIỆT NAM

Ngày 15 tháng 1 năm 2019, Bộ Công Thương (BCT) đã ban hành Thông Tư 2 về dự án điện gió (Thông Tư 2/2019) có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2019. Thông Tư 2/2019 quy định mẫu hợp đồng mua bán điện mới (HĐ Điện Gió) áp dụng đối với các dự án điện gió tại Việt Nam.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đưa ra các bình luận về HĐ Điện Gió cùng với tóm tắt của hợp đồng ở phần cuối. Bài viết được đóng góp bởi Nguyễn Quang Vũ, Nguyễn Hoàng Duy, và Lê Thanh Nhật.

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải tại Đây