DỰ THẢO SỬA ĐỔI CÁC QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ

Bộ Tài Chính mới đây đã công bố dự thảo sửa đổi các quy định hiện hành về hàng miễn thuế theo Nghị Định 167/2016. Dưới đây là một bình luận về dự thảo sửa đổi:

·        Định nghĩa về “hàng hóa tạm nhập khẩu vào Việt Nam” được sửa đổi để bao gồm hàng hóa được nhập khẩu tạm thời từ “các khu phi thuế quan và kho ngoại quan”. Theo quy định hiện hành, không rõ liệu hàng hóa từ các khu phi thuế quan và kho ngoại quan có thể được bán trong các cửa hàng miễn thuế hay không.

·        Túi, bao bì sử dụng cho mục đích đựng hàng miễn thuế giờ đây cũng được coi là hàng miễn thuế.

·        Quy định mới về thủ tục hải quan và giám sát hải quan được bổ sung cho hàng miễn thuế được vận chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế và tàu bay phục vụ bán hàng trên các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam trong trường hợp tàu bay nhập cảnh và xuất cảnh ở các sân bay quốc tế khác nhau.

·        Dự thảo sửa đổi cũng cho phép các doanh nghiệp có nhiều cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế chịu sự quản lý của nhiều đơn vị hải quan khác nhau được lựa chọn việc thực hiện thủ tục hải quan và báo cáo quyết toán tại một đơn vị. Đây có thể được coi là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp này vì theo Nghị Định 167/2016 doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi đặt trụ sở chính  và phải gửi báo cáo quyết toán cho từng Chi cục Hải quan nơi đặt từng cửa hàng miễn thuế của doanh nghiệp.

Bài viết được đóng góp bởi Nguyễn Thục Anh và biên tập bởi Nguyễn Quang Vũ.