QUAN ĐIỂM CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ CHO VAY P2P

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) bày tỏ quan điểm và đưa ra khuyến nghị đối với các tổ chức tín dụng tại Việt Nam (TCTD) về các hoạt động cho vay ngang hàng (Cho vay P2P). Quan điểm của NHNN là như sau:

·         Cho vay P2P được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật số kết nối người vay và người cho vay mà không phải thông qua các bên trung gian tài chính (như TCTD). Tất cả các hoạt động cho vay sẽ được ghi lại trên nền tảng này.

·         NHNN thừa nhận rằng Cho vay P2P không được quy định cụ thể bởi pháp luật hiện hành.

·         Bên cạnh tiềm năng trong việc tạo ra cách thức bổ sung để huy động vốn, Cho vay P2P có thể làm phát sinh những rủi ro sau: (1) thông tin sai lệch được cung cấp bởi Bên Cho Vay P2P về tính an toàn của sản phẩm dịch vụ, (2) thiếu sự giám sát đối với nền tảng của Cho vay P2P về mặt an ninh mạng, (3) Bên Cho Vay P2P sử dụng thông tin người tiêu dùng cho các hoạt động cho vay nặng lãi, và (4) Cho vay P2P được coi như là hoạt động của TCTD.    

·         Nếu một TCTD ký kết một hợp đồng hợp tác với Bên Cho Vay P2P, TCTD nên yêu cầu Bên Cho Vay P2P công khai nội dung hợp tác và thường xuyên rà soát thông tin đã được công khai để đảm bảo thông tin đó là chính xác và có hành động thích hợp đối với thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ mà có thể gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Bài viết được đóng góp bởi Nguyễn Hoàng Duy và biên tập bởi Nguyễn Quang Vũ.