KHI NÀO MỘT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐƯỢC TỰ ĐỘNG GIA HẠN Ở VIỆT NAM

Theo quy định tại Điều 22.2 của Bộ Luật Lao Động 2012, khi một hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng mùa vụ (Hợp Đồng Cũ) hết thời hạn, và người lao động tiếp tục làm việc, thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn của Hợp Đồng Cũ đó (Ngày Hết Hạn) các bên phải tiến hành giao kết hợp đồng mới; nếu hợp đồng lao động mới không được ký, thì Hợp Đồng Cũ sẽ lần lượt trở thành hợp đồng không xác định thời hạn hoặc hợp đồng xác định thời hạn với thời hạn 24 tháng (Hợp Đồng Mới). Quy định này được diễn giải theo nhiều cách khác nhau như sau:

·         Rất Nhiều Tòa Án Có Quan Điểm rằng nếu người lao động làm việc theo Hợp Đồng Cũ tiếp tục làm việc sau Ngày Hết Hạn, thì Hợp Đồng Mới sẽ được giao kết một cách tự động, và thời hạn của Hợp Đồng Mới đó sẽ được tính kể từ ngày liền sau Ngày Hết Hạn. Đây có thể là một cách diễn giải khá chặt chẽ nhằm bảo vệ người lao động. Có một số lập luận hỗ trợ cho quan điểm này của Tòa án. Cụ thể là, (1) trong trường hợp người lao động tiếp tục làm việc trong khoảng thời gian 30 ngày sau Ngày Hết Hạn thì sẽ không có hợp đồng điều chỉnh quan hệ lao động giữa các bên. Vì vậy, Hợp Đồng Mới phải được giao kết một cách tự động, và (2) khoảng thời gian 30 ngày sau Ngày Hết Hạn chỉ là để các bên hoàn tất các công việc giấy tờ.

·         Ngược lại, sẽ có quan điểm (đa phần từ người sử dụng lao động) sẽ cho rằng: (1) khoảng thời gian 30 ngày là để cho các bên thương lượng và chuẩn bị hợp đồng lao động mới, trong trường hợp việc đàm phán hợp đồng mới không thành thì quan hệ lao động sẽ được chấm dứt, và (2) Hợp Đồng Mới sẽ chỉ được gia hạn tự động nếu các bên không ký hợp đồng mới trong khoảng thời gian 30 ngày sau Ngày Hết Hạn. Trong cả hai trường hợp trên, nếu một Hợp Đồng Mới được ký kết, thì thời hạn của Hợp Đồng Mới đó sẽ được tính từ ngày liền ngay sau Ngày Hết Hạn.

Trong khi chưa có hướng dẫn chính thức nào về vấn đề trên, để giảm thiểu rủi ro, người sử dụng lao động tiến hành các thủ tục chấm dứt Hợp Đồng Cũ trừ khi có chủ ý muốn tiếp tục duy trì quan hệ lao động với người lao động của mình.

Bài viết được đóng góp bởi Nguyễn Hoàng Dương, luật sư tập sự tại Venture North Law.