NGHĨA VỤ BẢO MẬT CỦA LUẬT SƯ TẠI VIỆT NAM

Luật sư tại Việt Nam phải tuân thủ nghĩa vụ bảo mật sau đây với khách hàng của mình, bao gồm:

·         Luật sư  tiết lộ thông tin về vụ, việc, và khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác (ví dụ, Bộ Luật Hình Sự 2015). Do nguyên tắc này quy định thêm việc “pháp luật có quy định khác”, luật sư không thể viện dẫn nguyên tắc này để từ chối yêu cầu cung cấp thông tin hoặc làm chứng chống lại khách hàng của mình trong một vụ án hình sự;

·         Luật sư không được sử dụng các thông tin về vụ, việc, và khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

·         Tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm bảo đảm các luật sư và nhân viên trong tổ chức đó không tiết lộ thông tin về vụ, việc, và khách hàng của tổ chức đó; và

·         Theo Điều 73.2 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015, luật sư bào chữa không được tiết lộ thông tin về vụ án hoặc về người bị buộc tội mà mình biết khi bào chữa, trừ trường hợp người này đồng ý bằng văn bản, và luật sư bào chữa cũng không được phép sử dụng thông tin đó vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Luật sư bào chữa có thể viện dẫn đặc quyền này để từ chối cung cấp thông tin hoặc làm chứng chống lại khách hàng của mình, tuy nhiên không rõ là liệu đặc quyền này có thể bảo vệ được luật sư khỏi trách nhiệm hình sự về việc không tố giác tội phạm đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm thuộc Chương XIII (tội phạm liên quan tới an ninh quốc gia) hay không, nếu thực tế có xảy ra trường hợp như vậy.

Luật sư tại Việt Nam phải hành nghề trong một tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân. Vì vậy, về cơ bản một nhân viên pháp chế làm việc trong một công ty có thể không được coi là luật sư.

Bài viết được đóng góp bởi Trần Thị Hà Phương, thực tập sinh tại Venture North Law, và Hà Thị Dung, luật sư thành viên của Venture North Law.