NGHỊ QUYẾT MỚI CỦA TÒA ÁN TỐI CAO VỀ LÃI VAY TẠI VIỆT NAM

Vào ngày 11 tháng 1 năm 2019, Tòa án Tối cao đã ban hành Nghị Quyết 1 hướng dẫn áp dụng một số quy định về lãi, lãi suất và phạt vi phạm liên quan (Nghị Quyết 1/2019). Nghị Quyết 1/2019 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019. Dưới đây là một số quy định đáng chú ý của Nghị Quyết 1/2019

·         Nghị Quyết 1/2019 quy định rõ rằng giới hạn lãi suất của Bộ Luật Dân Sự 2005 và 2015 sẽ không áp dụng cho các hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng và khách hàng. Trước đây, đã có nhiều cuộc tranh luận liên quan đến việc liệu giới hạn lãi suất của Bộ Luật Dân Sự 2005 và 2015 có áp dụng cho các hợp đồng tín dụng hay không.

·         Nếu lãi suất, lãi quá hạn trên tiền gốc và lãi quá hạn trên lãi cao hơn giới hạn cho phép, thì tiền lãi vượt quá đã được trả sẽ được khấu trừ từ tiền gốc của khoản vay.

·         Việc không trả nợ đúng hạn sẽ chỉ bị xử lý một lần. Trong khi điều này không rõ ràng, đây dường như là quy tắc không “xử lý” hai lần đối với cùng một bên vay không trả được nợ đúng hạn. Cụ thể, Nghị Quyết 1/2019 dường như chỉ ra rằng trong trường hợp bên vay vi phạm nghĩa vụ thanh toán đúng hạn, bên cho vay chỉ có thể nhận được tiền phạt hoặc lãi quá hạn.

·         Theo Nghị Quyết 1/2019, tòa án không được phép áp dụng lãi trên nợ lãi cho khoảng thời gian trước ngày 1 tháng 7 năm 2017. Không rõ điều này có phải là tòa án sẽ không được áp dụng các quy định về lãi kép (compound interest) trong hợp đồng cho vay (trừ hợp đồng tín dụng) trước ngày 1 tháng 1 năm 2017 hay không.

Bài viết này được đóng góp bởi Nguyễn Hoàng Duy, luật sư cộng sự tại Venture North Law.