QUY ĐỊNH KHẮT KHE HƠN VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Theo quy định của Nghị định 07/2016, công ty nước ngoài sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn khi thành lập và điều hành văn phòng đại diện tại Việt Nam. Cụ thể,

·        Hiện tại chỉ có các công ty nước ngoài từ các nước có ký kết điều ước quốc tế với Việt Nam có thể thành lập văn phòng đại diện. Và phạm vi hoạt động văn phòng đại diện phải phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan. Việt Nam là thành viên của WTO. Vì vậy,  một công ty của một nước là thành viên của WTO có quyền mở văn phòng đại diện. Tuy nhiên, các cam kết của Việt Nam trong WTO chỉ bao gồm một khu vực dịch vụ có giới hạn.  Không rõ là nếu các công ty hoạt động trong các lĩnh vực không thuộc các cam kết của Việt Nam trong WTO có thể thành lập văn phòng đại diện hay không. Theo Nghị định 72/2006 đã hết hiệu lực, hầu như bất kỳ công ty nước ngoài từ bất kỳ nước nào và thuộc bất kỳ lĩnh vực nào đều có thể thành lập văn phòng đại diện;

·        Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện phải bao gồm các tài liệu liên quan đến Văn phòng đại diện được đề xuất, bao gồm: (1) Hợp đồng thuê địa điểm nguyên tắc, và (2) Các tài liệu chứng minh văn phòng đại diện được đề xuất đáp ứng điều kiện an ninh, điều kiện an toàn và các điều kiện khác có liên quan;

·        Cơ quan cấp phép có thể cần xin ý kiến ủa cơ quan chuyên ngành nếu phạm vi hoạt động được đề xuất của văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế có liên quan;

·        Phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện bị giới hạn về (1) văn phòng liên lạc, (2) nghiên cứu thị trường, và (3) thúc đẩy cơ hội đầu tư và kinh doanh của các công ty nước ngoài được đại diện bởi văn phòng đại diện. Theo Nghị định 72/2006 đã hết hiệu lực, văn phòng đại diện có thể phát triển dự án đầu tư của các công ty nước ngoài hoặc giám sát việc thực hiện  hợp đồng ký kết với các công ty nước ngoài; và

·        Người đứng đầu Văn phòng đại diện phải cư trú tại Việt Nam hoặc, nếu người đó không ở Việt Nam, phải ủy quyền cho một người khác đại diện người đứng đầu của văn phòng đại diện. Không có quy định như vậy theo Nghị Định 72/2006 đã hết hiệu lực.