CHUYỂN GIAO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC LỚN LỚN CỦA VIỆT NAM CHO ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2018, theo Nghị Định 131/2018, Chính Phủ quyết định chuyển giao việc quản lý 19 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) từ nhiều Bộ khác nhau sang cho Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước tại Doanh Nghiệp (UBQLV). Tóm tắt chi tiết về từng DNNN được đưa ra dưới đây:

 

Tên của DNNN

Ngành nghề/ trang web

% Vốn nhà nước

quan quản trực tiếp

1.       

SCIC - Tổng Công Ty Đầu Vốn Nhà Nước

Công ty mẹ của nhiều công ty khác nhau

 

Http://Www.Scic.Vn/English/

100%

Bộ Tài Chính

2.       

PVN - Petro Việt Nam

Công ty dầu khí quốc gia

 

http://www.pvn.vn/pages/Default.aspx

 

100%

Bộ Công Thương

3.       

EVN - Điện lực Việt Nam

Công ty điện lực quốc gia

 

Https://En.Evn.Com.Vn/

100%

Bộ Công Thương

4.       

Petrolimex - Tập Đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Nhập khẩu phân phối xăng dầu

 

Http://Www.Petrolimex.Com.Vn/En.Html

 

 

84% (DMNN đã cổ phần hóa niêm yết với JX Oil nhà đầu chiến lược)

Bộ Công Thương

5.       

VinachemTập Đoàn Hóa chất Quốc gia Việt Nam

Hóa chất

Http://Www.Vinachem.Com.Vn/Home.Html

100%

Bộ Công Thương

6.      

VRG - Tập Đoàn Cao Su Việt Nam

Cao su

 

Https://Vnrubbergroup.Com/

96% - DNNN đã cổ phần hóa niêm yết

Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn

7.       

Vinacomin - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoán sản Việt Nam

Khai thác mỏ -

 

http://www.vinacomin.vn/

 

100%

Bộ Công Thương

8.       

VNPT - Tập đoàn Bưu chính viễn thông quốc gia Việt Nam

Viễn thông

Https://Vnpt.Com.Vn/En/Web/Vnpt

 

 

100%

Bộ Thông tin Truyền Thông

9.       

Mobifone - Tập đoàn MobiFone

Viễn thông

Http://Www.Mobifone.Vn/Wps/Portal/Public

 

100%

Bộ Thông tin Truyền Thông

10.    

Vinataba - Tổng công ty Thuốc Quốc gia Việt Nam

Thuốc - Http://Www.Vinataba.Com.Vn/Default.Aspx?Lang=En

100%

Bộ Công Thương

11.    

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines)

Hàng không

Https://Www.Vietnamairlines.Com/Vn/Vi/ về-Us / Our -Story

75% - DNN đã cổ phần hóa niêm yết với ANA nhà đầu chiến lược

Bộ Giao Thông Vận Tải

12.    

Vinalines - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

Vận chuyển, cảng biển logistics -

Http://Vinalines.Com.Vn/Vi/Trang-Chu /

65% - DNNN đã cổ phần hóa niêm yết

Bộ Giao Thông Vận Tải

13.    

VNR - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Vận tải đường sắt - Http://Www.Vr.Com.Vn/En

100%

Bộ Giao Thông Vận Tải

14.    

VEC - Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam

Đường cao tốc -

Https://Duongcaotoc.Com.Vn/EN/

100%

Bộ Giao Thông Vận Tải

15.    

ACV - Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam

Vận hành cảng hàng không - Https://Vietnamairport.Vn/En/

95% - DNNN đã cổ phần hóa niêm yết

Bộ Giao Thông Vận Tải

16.    

VinacafeTổng công ty phê Việt Nam

phê - Https://Vinacafe.Com.Vn/

 

100%

Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn

17.    

Vinafood2 - Tổng công ty thực phẩm miền Nam Việt Nam

Thực phẩm

Https://Www.Vinafood2.Com.Vn/

51%

Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn

18.    

Vinafood1– Tổng công ty thực phẩm miền Bắc Việt Nam

Thực phẩm

 

Http://Www.Vinafood1.Com.Vn/News/Default.Aspx

100%

Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn

19.    

Vinafor - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Lâm nghiệp - http: //Vinafor.Com.Vn/

51% - DNNN đã cổ phần hóa niêm yết

Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn

 

Theo Nghị Định 131/2018, việc chuyển giao có hiệu lực ngay lập tức và tất cả các cơ quan quản lý trước đây đều phải bàn giao cho UBQLV các tài liệu và thông tin liên quan về các DNNN này trước ngày 15 tháng 11 năm 2018. UBQLV là một cơ quan chính phủ và không phải là một doanh nghiệp nhà nước. Do đó, UBQLV không thể được “cổ phần hóa” như một DNNN.