NGHỊ ĐỊNH 163/2017 VỀ DỊCH VỤ LOGISTIC TẠI VIỆT NAM

Bấm vào Đây để xem bản pdf.

Nghị Định 163 của Chính Phủ về dịch vụ logistics được ban hành vào ngày 30 tháng 12 năm 2017 (Nghị Định 163/2017) sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 2 năm 2018 và thay thế Nghị Định 140 của Chính Phủ về dịch vụ logistics ngày 5 tháng 9 năm 2007 (Nghị Định 140/2017). Dưới đây là các thay đổi nổi bật trong Nghị Định 163/2017.

Nghị Định 163/2017 không còn yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ logistics phải đáp ứng các điều kiện về có đủ trang thiết bị và nhân sự. Điều kiện đã từng được áp dụng đối với một số dịch vụ logistics, tuy nhiên theo quy định của Nghị Định 163/2017, nhà cung cấp dịch vụ logistics chỉ phải đáp ứng các điều kiện áp dụng đối với dịch vụ logistics mà họ cung cấp.

Nghị Định 163/2017 cho phép nhà đầu tư nước ngoài được tự lựa chọn áp dụng các điều kiện đầu tư liên quan tới dịch vụ logistics tại các điều ước quốc tế trong trường hợp có nhiều điều ước quốc tế điều chỉnh.

Nghị Định 163/2017 phân loại các dịch vụ logistics theo biểu cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, ngược lại, Nghị Định 140/2007 đưa ra cách phân loại riêng về các dịch vụ logistics nhưng lại không thống nhất với mô tả về các dịch vụ logistics theo Biểu Cam Kết WTO. Các điều kiện đầu tư và giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài được quy định tại Nghị Định 163/2017 nhìn chung thống nhất với Biểu Cam Kết WTO. Vì vậy, có thể dễ dàng so sánh Nghị Định 163/2017 với Biểu Cam Kết WTO.

Bảng dưới đây liệt kê giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với các dịch vụ logistics theo quy định của Nghị Định 163/2017, ở một mức độ nhất định có sự so sánh với Nghị Định 140/2017:

No.

Nghị Định 140/2007

Nghành nghề kinh doanh

Nghị Định 140/2007

Hạn chế sở hữu nước ngoài

Nghị Định 163/2017

Ngành nghề kinh doanh

(giống hoặc tương tự)

Nghị Định 163/2017

Hạn chế sở hữu nước ngoài

1.

Vận tải hàng hóa đường biển quốc tế và nội địa

·         49% trong liên doanh (LD) đối với vận tải trong nước

·         Không giới hạn đối với vận tải quốc tế

Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải biển

49%

2.

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

49% trong LD

Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường thủy nội địa

49%

3.

Vận tải hàng hóa đường bộ quốc tế và nội địa

51% trong LD

Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường bộ

51% ; hoặc thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

4.

Dịch vụ đại lý vận tải

·         51% cho tới ngày 11 tháng 1 năm 2014

·         Không rõ nhưng có thể là không bị hạn chế kể từ 11 tháng 1 năm 2014

Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa

Không quy định. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (100% FIE) được cho phép (Biểu Cam Kêt WTO)

5.

Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa

50% trong LD

Dịch vụ xếp dỡ container (trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay)

50%; hoặc thực hiện BCC

6.

Dịch vụ kho bãi

·         51% cho tới 11 tháng 1 năm 2014

·         Không hạn chế kể từ 11 tháng 1 năm 2014

Dịch vụ kho bãi thuộc dịch vụ hỗ trợ mọi phương thức vận tải

Không quy định. 100% FIE được phép (Biểu Cam Kết WTO)

7.

Dịch vụ kho container

·         51% cho tới 11 tháng 1 năm 2014

·         Không hạn chế kể từ 11 tháng 1 năm 2014

Dịch vụ kho bãi container thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

100% FIE được cho phép (Biểu Cam Kêt WTO)

8.

Dịch vụ thu gom hàng hóa

Không rõ nhưng có thể là 51% tới 1 tháng 1 năm 2014 và không hạn chế sau đó.

Phải tuân theo các quy định riêng của Chính Phủ

Dịch vụ hỗ trợ bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao hàng

Không rõ nhưng có thể là không được phép

9.

Dịch vụ thông quan

·         51% trong LD cho tới 11 tháng 1 năm 2014

·         Không rõ nhưng có thể là không hạn chế kể từ 11 tháng 1 năm 2014

Dịch vụ thông quan thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển

Không hạn chế sở hữu nhưng 100% FIE không được phép;

Thực hiện BCC

10.

Dịch vụ sửa chữa tàu biển và thiết bị vận tải cho các công ty vận tải

Không rõ nhưng có thể là không được cho phép

Không có dịch vụ tương tự

Không rõ nhưng có thể là không được cho phép

11.

Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu

Không rõ nhưng có thể là không được cho phép

Không có dịch vụ tương tự

Không rõ nhưng có thể là được cho phép

12.

Dịch vụ vận chuyển quốc tế

Giống “dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa”

Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa;

Giống với dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa

13.

 

 

Dịch vụ chuyển phát

Không quy định. 100% FIE vốn nhà nước được cho phép (Biểu Cam Kết WTO)

14.

 

 

Dịch vụ khác, gồm các hoạt động động sau: kiểm tra vận đơn, dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa, dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; dịch vụ nhận và chấp nhận hàng hóa; dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải.

Không có hạn chế sở hữu nhưng 100% FIE không được cho phép.

15.

 

 

Dịch vụ hỗ trợ bán buôn

Không rõ nhưng có thể không được cho phép

16.

 

 

Dịch vụ vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt

49%

17.

 

 

Dịch vụ vận tải hàng không

Theo quy định của Luật Hàng Không Dân Dụng của Việt Nam:

·         30% thuộc FIE

·         49% thuộc cổ đông lớn nhất (chủ thể Việt Nam) của FIE đó

·         Việc chuyển nhượng của doanh nghiệp không phải là FIE cho nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện sau 2 năm kể từ ngày công ty được cấp phép dịch vụ vận tải hàng không.

18.

 

 

Dịch vụ vận tải đa phương thức

Không rõ nhưng có thể không được cho phép

19.

 

 

Dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan

Không rõ nhưng có thể không được cho phép

20.

 

 

Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật

100% FIE được cho phép (Biểu Cam Kết WTO). Ngoại trừ các dịch vụ không mở cửa cho khu vực tư nhân.

·         Không có hạn chế về sở hữu (nhưng 100% FIE không được cho phép) sau 3 năm các dịch vụ này được mở cho khu vực tư nhân.

·         100% FIE không được cho phép sau 5 năm các dịch vụ này được mở cho khu vực tư nhân.

21.

Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác

Không được phép các dịch vụ này trừ trường hợp được quy định khác đi trong các hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác

Không rõ nhưng có thể không được cho phép.

 

Bài viết được đóng góp bởi Hà Thanh Phúc (luật sư tập sự) và Đinh Thị Khánh Linh (thực tập sinh) tại Venture North Law.